ремонт на помпи

В Пройнов дизел сервиз се извършват диагностика и ремонт на помпи Bosch, Delphi, VDO и Denso