ремонт на помпи

Тест протокол след ремонт ремонт на попми с помощта на стенд EPS 815