оборудване

Оборудване DELPHI HARTRIDGE CRI – PC е единственият оторизиран от Delphi стенд за изпитване и кодиране на common rail инжектори Delphi с 16 и 20 символни кодове