оборудване

Пронов дизел сервиз използва оборудване BOSCH EPS 100 за тестване и регулиране на еднопружинни и двупружинни дюзи