oборудване

Пройнов дизел сервиз използва оборудване KTS 570 за диагностика на системи с електронно управление