common rail инжектори

Диагностика и ремонт на механични дюзи и common rail инжектори

В Пройнов сервиз се извършват диагностика и пълeн ремонт на всички дизелови механични дюзи и common rail инжектори с марките Bosch, Delphi, VDO (Siemens, Continental) и Denso:

• Еднопружинни и двупружинни дюзи BOSCH и DELPHI
• Common rail инжектори BOSCH CRI за леки и лекотоварни превозни средства
• Common rail инжектори BOSCH CRIN за тежкотоварни превозни средства, селскостопанска и строителна техника, морски транспорт
• Common rail пиезо инжектори BOSCH
• Common rail инжектори DELPHI за леки и лекотоварни превозни средства, селскостопанска и строителна техника
• Common rail пиезо инжектори VDO (Siemens, Continental) за леки и лекотоварни превозни средства
• Common rail DENSO електромагнитни и пиезо инжектори за леки и лекотоварни автомобили
• Пройнов дизел сервиз предлага exchange (обменни) инжектори BOSCH

common rail инжектори

При проверка и ремонт се извършват следните процедури:

Демонтаж на инжекторите от автомобила

Визуална проверка за механични повреди

Почистване на механичните дюзи и common rail инжектори в ултразвукова вана

Стендоване – изпитване на инжекторите за количество впръскано и обратно гориво, както и тест за високо налягане

Констатиране на проблема

Подмяна на износените компоненти

Калибриране на инжектора

Генериране на корекционен код, уникален за всеки инжектор и издаване на протокол от теста

Монтаж на инжекторите на автомобила

common rail инжектори

Всички механични дюзи и common rail инжектори постъпили за проверка в Пройнов сервиз първоначално биват почиствани в ултразвукови вани с цел премахване на натрупалия се нагар. Едва след това се допуска монтирането им на изпителните стендове, на които се извършва и същинската диагностика на компонентите. Механичните дюзи се проверяват на изпитателен стенд EPS 100 , като се следи за качеството на разпрашаване на горивото, звучност и налягането, при което дюзата започва да впръсква гориво. След наблюдаваните резултати, специалист преценява дали има нужда от смяна на разпръсквач или друг детайл от проверяваната дюза.
За коректна проверка и калибрация на common rail инжектори, различните производители са избрали и сертифицирали конкретни изпитателни стендове. BOSCH са разработили собствени стендове за техните инжектори, а DELPHI, DENSO и VDO оторизират проверката и калибрацията да се извършват на стенд HARTRIDGE. При всички видове common rail инжектори се проверява количеството впръскано гориво в различните режими на работа на автомобила, както и количеството на обратно гориво. Стендовете са снабдени с богата база данни за всички произведени до момента common rail ижектори и са с висока степен на точност. Всяка една стъпка от тестовия план е сведена до минимални отклонения, гарантиращи оптимална работа на инжектора и респективно на двигателя. След приключването на всички стъпки от тестовия план се издава протокол с резултатите от изпитването и оценка на инжектора. За да се констатира точния проблем на инжектора се налага анализ, който включва пълното му разглобяване и обстойно оглеждане на износените части, ако се налага и под микроскоп. Едва след всички тези стъпки диагнозата на инжектора, а понякога и на автомобила може да бъде поставена коректно. При необходимост и желание от страна на клиента за ремонт на инжектора, така разглобен той отново постъпва за измиване в ултразвукова вана с цел премахване на натрупаните отлагания от некачествено гориво. Ремонтът на инжекторите може да бъде както частичен, с подмяна само на клапан или разпръсквач, така и пълен ако обстоятелствата го налагат. Използваните части са оригинални, сертифицирани и с гаранция от производителя. Сглобяването и калибрирането на инжекторите се извършва посредством специализиран за целта софтуер и широк набор от инструменти и измервателни уреди, изисквани от дадения производител. Тъй като дизеловите технологии стават по-напреднали точността, необходима за ремонт на тези компоненти е почти хирургична. Важно е да се отбележи, че само сертифицирани стендове Bosch и Delphi Hartridge, могат да генерират нов коректен код на инжекторите.

В Пройнов дизел сервиз се гордеем, че сме доказани във времето с услугите, които предлагаме и се стремим да сме сред водещите в бранша. Наша цел е удовлетворението на клиентите и тяхното пълно доверие в нас. Ние извършваме диагностика и ремонт на дизелови горивни системи Bosch, Delphi, VDO (Siemens, Continental) и Denso.

Пройнов сервиз
Пройнов сервиз
Пройнов сервиз
common rail инжектори
common railинжектори