Пройнов сервиз

Екипът на Пройнов дизел сервиз – Павел Пройнов и Николай Софрониев