ремонт на помпи

Диагностика и ремонт на механични, електронни и common rail помпи

В Пройнов дизел сервиз се извършват диагностика и ремонт на помпи от следните производители: Bosch, Delphi, VDO (Siemens, Continental) и Denso. Компетентността на екипа е както в ремонт на механични горивонагнетателни помпи, така и в ремонт на електронни и common rail помпи за високо налягане.

Диагностика и ремонт на BOSCH помпи:

• Редови механични горивонагнетателни помпи:
– тип A, тип M- MW, тип P
• Редови електронни горивонагнетателни помпи EDC:
– тип HR
• Роторни механични горивонагнетателни помпи:
– тип VE
• Роторни електорнни горивонагнетателни помпи EDC:
– тип VE- EDC, тип VP29 и VP30
• Радиално-бутални помпи с електронно управление VR:
– VP44
• Common rail помпи:
– CP1, CP3, CP1H

Диагностика и ремонт на DELPHI помпи:

• Common rail помпи – DFP1, DFP3

Диагностика и ремонт на VDO (CONTINENTAL ,SIEMENS) помпи:

• Common rail помпи – PCR2.0, PCR2.3

Диагностика и ремонт на DENSO помпи:

• Common rail помпи – HP3, HP4

Пройнов дизел сервиз предлага exchange (обменни) помпи BOSCH

ремонт на помпи

ремонт на помпи

При диагностика и ремонт се извършват следните процедури:

Демонтаж на помпата от автомобила

Измиване (почистване) и визуална проверка за механични повреди

Стендоване – изпитване на помпите за налягане, количество и момент на впръскване

Констатиране на проблема

Подмяна на износените компоненти

Калибриране и повторно стендоване

Блокиране – определяне момента на впръскване

Монтаж и зацепване на помпата към двигателя

Всички помпи постъпили за проверка или ремонт в Пройнов дизел сервиз първоначално биват измивани. След което се извършва визуален оглед за механични или друг тип повреди. Едва тогава се допуска монтирането им на стенда BOSCH EPS 815, на който се извършва същинската проверка на конкретния компонент. При горивонагнетателните помпи с регулиране момента на впръскване, един от най-важните параметри за следене е именно началния момент на впръскване на гориво (аванс). В случай, че има отклонение или невъзможност за регулирането му работата на двигателя се влошава, което често пъти обуславя и диагнозата на автомобила. Освен началото на впръскване друг много важен момент при проверката на такъв тип помпи е равномерността и количеството на подаваното гориво в цилиндрите на двигателя. Новото поколение помпи за високо налягане (common rail) изискват специално оборудване до 2 500 bar, с което да се направи точен анализ на производителността и ефикасността на помпите. След приключването на изпитването, което симулира работа на двигателя във всички режими се издава протокол за състоянието и оценка на помпата. Специалистите в Пройнов сервиз анализират получените резултати и при необходимост разглобяват помпата за да констатират точният й проблем. Ако клиентът желае да бъде извършен ремонт, компонентите от разглобената помпа постъпват за измиване в ултразвукова вана. След повторен анализ на износените части се взима решение за необходимостта от тяхната подмяна. Ако е необходима се извършва само и единствено с оригинални, сертифицирани от производителя части. Сглобяването и калибрирането на помпите се извършва с помощта на специализирани за целта инструменти и измервателни уреди. Изпитателният стенд BOSCH EPS 815 е снабден със софтуер за програмиране, блокиране и богата база данни от тестови планове, необходими за качествен и одобрен от производителя ремонт. Ремонтираните помпи от Пройнов дизел сервиз се издават с изпитен протокол, гарантиращ сигурен и качествено извършен ремонт.

В Пройнов дизел сервиз се гордеем, че сме доказани във времето с услугите, които предлагаме и се стремим да сме сред водещите в бранша. Наша цел е удовлетворението на клиентите и тяхното пълно доверие в нас. Ние извършваме диагностика и ремонт на дизелови горивни системи Bosch, Delphi, VDO (Siemens, Continental) и Denso.

Пройнов сервиз
Пройнов сервиз
Пройнов сервиз
ремонт на помпи
ремонт на помпи