дизелови автомобили

Диагностика на дизелови автомобили

В Пройнов дизел сервиз се извършва диагностика на дизелови автомобили. Последните дизелови системи в леките и лекотоварните превозни средства изискват все по-квалифицирани диагнози за качествен ремонт и поддръжка. Екипът от професионалисти в Пройнов дизел сервиз е готов за това и осигурява надеждно и бързо откриване на проблеми при всички популярни на пазара марки дизелови автомобили.

При постъпване на автомобил с неизяснена неизправност напр. неравномерна работа на двигателя, невъзможност за стартирането му, шум или димност, сервизът предлага следните процедури:
– Връзка и комуникация с управляващия блок на автомобила
– Прочитане и отстраняване на записаните грешки в паметта на компютъра
– Наблюдение и сравнение в реално време между отчитани стойности и стойности по предписание
– Измерване на оборотите на всеки цилиндър и компенсациите за равномерна работа на празен ход
– Проверка за цялост и функционалност на електрическата инсталация
– Визуализация на сигнали и управляващи импулси по ток и напрежение с помощта на осцилоскоп
– Функционални тестове на изпълнителните механизми
– Въвеждане на корекционни кодове на инжектори след тяхното отремонтиране
– Адаптации, регулировки и принудителни регенерации (DPF)
– Измерване на компресия в цилиндрите и констатиране на механични повреди в двигателя
– Измерване на изолационното съпротивление на изпълнителните механизми спрямо масата на автомобила с помощта на мегаомметър (мегер) FSA 050

дизелови автомобили

От значителна важност е диагностицирането да бъде осъществено от квалифицирани специалисти, които могат да извършат компетентна диагностика на дизеловия автомобил и да посочат конкретния проблем. Неточната диагноза би довела до напразно демонтиране и монтиране на важни компоненти от двигателя на автомобила. С помощта на диагностична техника, сертифицирана от BOSCH и Delphi eкипът на Пройнов дизел сервиз извършва професионалнa оценка на състоянието на двигателя. Придобитият дългогодишен опит, теоретичните познания и използваната апаратура, гарантират бързо и лесно конкретизиране на проблема.

В Пройнов дизел сервиз се гордеем, че сме доказани във времето с услугите, които предлагаме и се стремим да сме сред водещите в бранша. Наша цел е удовлетворението на клиентите и тяхното пълно доверие в нас. Ние извършваме диагностика и ремонт на дизелови горивни системи Bosch, Delphi, VDO (Siemens, Continental) и Denso.

Пройнов сервиз
Пройнов сервиз
Пройнов сервиз